Skip to content

Munarakupank, spermapank, embrüote säilitamine

Sugurakkude säilitamine

Nova Vita Kliinikul on olemas nii munarakupank kui ka spermapank, kus on võimalik säilitada naised oma munarakke ja mehed seemnerakke. Sugurakkude säilitamine on soovitatav, kui naine või mees soovivad säilitada oma viljakust ja tahavad teadlikult pereplaneerimist edasi lükata. Sugurakkude vanus jääb samaks, mis oli külmutamise hetkel. Säilitatud sugurakke saab vajadusel hiljem kasutada kehavälise viljastamise protseduuril.

Sugurakkude säilitamisel ei ole ajalist piirangut.

Kindlasti soovitame kaaluda sugurakkude säilitamist juhul kui:

  • soov saada lapsi peale 40. eluaastat;
  • enne keemia- või kiiritusravi;
  • kui igapäevane töökeskkond võib kahjustada sugurakkude kvaliteeti;
  • enne sõjapiirkonda minekut;
  • meestel enne vasektoomia protseduuri.

Doonorsugurakkude säilitamine

Munaraku- ja spermapangas säilitatakse ka doonorsugurakke, et aidata neid, kellel endal on sugurakkude arv oluliselt vähenenud või on langenud sugurakkude kvaliteet. Tänu oma munaraku- ja spermapangale pääseb Nova Vitas doonorrakkudega protseduurile väga kiiresti.

Embrüote säilitamine

Lisaks saab Nova Vita Kliiniku pangas säilitada külmutatud embrüoid. Vastavalt Eestis kehtivale seadusele tohib embrüoid säilitada kuni seitse aastat.

Nova Vital on pikaaegne kogemus sugurakkude ja embrüote säilitamisel. Üldiselt säilib peale külmutamist ja sulatamist 70-80% munarakkudest ja embrüotest, kuid esineb ka individuaalseid erinevusi.