Skip to content

Spermapangas saab mees säilitada oma seemnerakke, lisaks hoiustame doonorseemnerakke

Spermapank

Nova Vita kliinikul on oma spermapank, kus saavad mehed säilitada oma seemnerakke ja lisaks hoiustame spermapangas doonorseemnerakke. Doonorseemnerakke saavad kasutada need paarid, kus mehel seemnerakud puuduvad või on seemnerakkude kvaliteet oluliselt langenud. Doonorseemnerakke saavad kasutada ka üksikud naised, kes soovivad last.

Spermadoonoriteks on olnud terved mehed, kes on läbinud arstliku kontrolli ja kellele on teostatud vajalikud analüüsid.

Nova Vita doonorite seemnerakkude kvaliteet on kõrgem, kui WHO seatud standardid.

Spermadoonoreid testitakse levinumate viirusmarkerite ja mikroorganismide suhtes: HIV1/2, Hepatiit B/C, HSV, Tsütomegaloviirus, HTVL-I/II (vajadusel), Treponema pallidum, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria Gonorrhoeae, Trichomatis vaginalis.

Kohustuslikud geneetilised uuringud: kromosoomiuuring, geneetiline analüüs tsüstilise fibroosi suhtes.

Doonorseemnerakke hoitakse 6 kuud karantiinis ja enne rakkude kasutuselevõttu teostatakse kordusanalüüsid (HIV1/2, Hepatiit B/C, Treponema pallidium, Tsütomegaloviirus).

Vastavalt Eestis kehtivatele seadustele avalikustatakse doonori kohta järgnev info:

 • rahvus
 • nahavärv
 • haridus
 • perekonnaseis
 • laste olemasolu
 • pikkus
 • kehaehitus
 • juuste värv
 • silmade värv

Doonorsperma tellimine teistest spermapankadest

Nova Vita teeb koostööd Euroopa Sperma Pangaga ja Cryos International spermapangaga, kust patsiendid saavad soovi korral valida anonüümse või mitteanonüümse doonori seemnerakud.

Kui soovid rohkem infot doonorseemnerakkude tellimise kohta teistest spermapankadest, siis palume kontakteeruda labor@novavita.ee. Nova Vita Kliinik vormistab tellimuse ja organiseerib doonorrakkude transpordi kliinikusse ning registreerib rakkude impordi Ravimiametis.

Seemnerakkude säilitamine

Spermapangas saab mees säilitada oma seemnerakke oma viljakuse säilitamise eesmärgil. Kuigi mehed on saanud isaks ka väga kõrges vanuses, näitavad hiljutised uuringud, et ka mehe viljakus võib aastatega langeda. Mehed saavad testida oma viljakust tulles spermaanalüüsile.

Kindlasti soovitame kaaluda seemnerakkude säilitamist juhul kui:

 • on soov saada lapsi peale 40. eluaastat
 • enne keemia- või kiiritusravi
 • kui igapäevane töökeskkond võib kahjustada seemnerakkude kvaliteeti
 • enne sõjapiirkonda minekut
 • meestel enne vasektoomia protseduuri (steriliseerimist)