Skip to content

Ootame naisi ja mehi sugurakkude doonoriks!

Hinnanguliselt mõjutab lastetus ligikaudu iga 6. kuni 10. viljakas eas olevat paari.  Teatud juhtudel on lastetus tingitud muna- või seemnerakkude täielikust puudumisest või sugurakkude kvaliteedi langusest. Sellisel juhul on soovitatav lastetuse ravis kasutada doonorsugurakke. Doonorsugurakke on võimalik kasutada ka siis, kui oma rakkudest sündival lapsel on suur tõenäosus raske päriliku haiguse avaldumiseks.

Munarakkude või seemnerakkude loovutajana aitad lastetuid perekondi

Nova Vita kliinikus tehakse igal aastal üle viiekümne ravitsükli, kus kasutatakse loovutatud sugurakke. Tänu munaraku- ja seemnerakudoonorite abile on palju õnnelikke peresid, kellel lapse saamine ei oleks muidu õnnestunud.

Eestis on sugurakkude loovutamine anonüümne – st. ei lapse vanemad ega tulevikus sündiv laps ei saa kunagi teada, kes oli doonor. Samuti ei saa sugurakkude loovutaja andmeid sündivate lapse kohta ning tal puuduvad õigused ja kohustused lapse suhtes. Vastavalt Eesti seadusandlusele, võib ühe doonori rakke kasutada kuni kuue erinevalt naiselt sündiva lapse eostamiseks.

Kõikidele potentsiaalsetele doonoritele teostatakse põhjalik terviseanalüüs, mis hõlmab perekondlikku anamneesi, kromosoomide uuringut, vereanalüüse ja teatud geeniteste.

Eesti seaduse kohaselt on lastetul paaril õigus teada sugurakkude doonori üldiseid bioloogilisi andmeid nagu: vanus, pikkus, kehaehitus, juuste ning silmade värv, nahavärv, veregrupp ja reesusfaktor ning sotsiaalseid andmeid: rahvus, haridus, pereseis ja laste olemasolu.

Doonorlusest on võimalik saada lisainformatsiooni aadressil novavita@novavita.ee