Skip to content

Embrüote siirdamiseelne geneetiline testimine (PGT)

Siirdamiseelne geneetiline testimine (ingl k Preimplantation Genetic Testing, PGT) võimaldab uurida embrüote geene ning kromosoomistikku juba enne naise emakasse siirdamist. PGT meetodi kasutamine aitab leida siirdamiseks geneetiliselt terve embrüo, et suurendada lapse sündimise tõenäosust.

Embrüodiagnostika peamine sihtrühm

Embrüodiagnostika on soovitatav paaridele, kelle perekonnas on eelnevalt tuvastatud geneetiline haigus või kes on ise mõne geenirikke või kromosoommuutuse kandja. Samuti ka paaridele, kelle IVFi ravitsüklid on korduvalt ebaõnnestunud või on esinenud mitmeid raseduse katkemisi.

Mis on PGT-A?

PGT-A meetodit kasutades analüüsitakse embrüo rakke aneuploidsuse suhtes. See tähendab ebakorrektset kromosoomide arvu ja üldiselt sellised embrüod ei kinnitu emakasse või põhjustavad suure tõenäosusega varajase raseduse katkemise. PGT-A võimaldab valida naise emakasse embrüo, mille rakkudes on normaalne kromosoomide komplekt. PGT kasutamine lühendab rasestumiseks kuluvat aega ja vähendab raseduste katkemise tõenöosust.

Naise vanuse kasvades suurenevad geneetilised riskid lapse saamisel;

  • 38-40 aastastel naistel on 43,1% embrüotest aneuploidsed;
  • 41-42 aastastel naistel on 76,3% embrüotest aneuploidsed. 

Mis on PGT-M?

PGT-Mi abil saab uurida embrüo rakke mõne konkreetse monogeense haiguse suhtes. Näiteks, kui perekonnas on esinenud teatud geneetiline haigus või on selgunud, et ema ja/või isa on konkreetse geneetilise mutatsiooni kandja, siis PGT-Mi kasutamine on ainus võimalus välistada haiguse kandumist järgmistele põlvedele. PGT-M meetodi abil on võimalik välja valida uuritava haiguse suhtes terve embrüo emakasse siirdamiseks.

Mis on PGT-SR?

PGT-SRi puhul uuritakse embrüo rakkude kromosomaalseid ümberkorraldusi. Meetod on soovitatav paaridele, kellel on tuvastatud muutused kromosoomides või esineb kromosoomi õlgade tasakaalustatud translokatsioon.

Embrüodiagnostika hind

Embrüodiagnostika hind sisaldab konsultatsiooni sobiva meetodi valimisel, embrüote biopsia võtmist laseri abil ning biopsia transporti geneetika laborisse ning embrüote geneetilist analüüsi. PGT-A analüüsi lõplik hind sõltub analüüsitavate embrüote arvust.

PGT-M ja PGT-SR analüüside hind kujuneb individuaalselt ja sõltub konkreetsest juhtumist.

 

Täpsema info saamiseks palume registreerida aeg meie kliiniku viljatusravi arsti vastuvõtule.