Skip to content

Alkion kromosomitutkimus

Alkiotutkimus tai alkion kromosomitutkimus (PGT-A = Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy, PGS = Preimplantation Genetic Screening), on tehokas alkionvalintamenetelmä. Valitsemalla siirtoihin kromosomistoltaan normaalit alkiot saavutetaan paremmat raskaustulokset. Menetelmästä hyötyvät erityisesti yli 35-vuotiaat naiset sekä toistuvista keskenmenoista tai useista tuloksettomista hedelmöityshoidoista kärsivät potilaat. Kun alkionsiirrossa käytetään kromosomistoltaan normaaleja alkiota, hoitotulos on yleisesti ottaen parempi riippumatta naisen iästä.

Nuorella naisella normaalin näköisistä alkioista 40-50 % voi olla kromosomistoltaan poikkeavia eli aneuploidisia, yli 40-vuotiailla jopa 75-90 %. Suurin osa kromosomiston poikkeavuuksista johtaa alkion kehityksen pysähtymiseen tai varhaiseen keskenmenoon. Vaihtelu potilaiden välillä on kuitenkin suurta, eivätkä epäonnistuneet hoidot välttämättä johdu alkion kromosomiston häiriöistä.

Miten alkiotutkimus etenee?

PGS-hoidossa viiden-kuuden päivän ikäisistä alkioista otetaan noin 5-8 solun näyte ja alkiot pakastetaan vitrifioimalla. Analyysituloksen mukaisesti kromosomistoltaan normaalit alkiot voidaan sulattaa ja siirtää kohtuun. Alkion kromosomitutkimuksen avulla vältytään turhilta alkionsiirroilta ja päästään parhaimmillaan jopa yli 70 % raskaustuloksiin.

PGS-hoidoissa alkiot viljellään alkioiden viljely- ja seurantalaitteessa (EmbryoScope®), mikä omalta osaltaan parantaa alkiovalintaa. Kysy lisää Ovumia Fertinovan PGS alkionvalinnasta.

Kysy lisää alkiotutkimuksesta

Greete Käsi

IVF hoitaja, potilaskoordinaattori
Henkilö voi palvella seuraavilla kielilläEnglishEstonian