Skip to content

Kaukaasialainen ulkonäkö, 185cm pituus, atleettinen, siniset silmät, tumman ruskeat hiukset, naimisissa, omia lapsia, yliopistotutkinto – voisiko hän olla tulevien lastesi isä?

Kyllä, mutta vain geneettisesti. Nämä ominaisuudet voidaan kansalaisuuden lisäksi kertoa anonyymista siittiöidenlahjoittajasta Virossa. Monet spermapankit ympäri maailman ovat alkaneet tarjota lahjoitettuja sukusoluja myös ei-anonyymeilta lahjoittajilta laajennetuin donor profiilein. Ei-anonyymin siittiöidenluovuttajan sukusoluja käytettäessä hoidosta syntyvällä lapsella on 18 vuotta täytettyään mahdollisuus selvittää biologisen vanhempansa henkilöllisyys. Nova Vita tekee yhteistyötä myös muiden spermapankkien kanssa, joista voidaan tilata myös ei-anonyymien siittiöidenlahjoittajien sukusoluja.

Miksi lahjoitetut siittiöt?

Lahjoitettujen siittiöiden käyttöön on monia eri syitä. Se ei tyypillisesti ole ensimmäinen vaihtoehto eikä päätös lahjoitettujen siittiöiden käyttämisestä ole monelle helppo. Lahjoitetut siittiöt saattavat olla viimeinen vaihtoehto niille pareille, jotka ovat ensin yrittäneet pitkään saada lasta luonnollisella tavalla ja tämän jälkeen käyneet läpi monia tuloksettomia hedelmöityshoitoja. Jos miehen siemennesteen laadussa on puutteita, se voi laskea raskaaksi tulon mahdollisuutta merkittävästi. Harvinaisempaa, mutta mahdollista on, että siemennesteessä ei ole siittiöitä lainkaan. Tällöin puhutaan azoospermiasta, ja näissä tapauksissa paria voidaan auttaa vain lahjoitettujen siittiöiden avulla. Myös itselliset naiset, jotka ovat päättäneet hankkia lapsen ilman kumppania, tarvitsevat hoidoissaan lahjoitettuja siittiöitä.

Mikä on spermapankki?

Spermapankki on laitos, jossa kerätään ja säilytetään vapaaehtoisten lahjoittajien lahjoittamaa siemennestettä hedelmöityshoidoissa käytettäväksi. Lahjoitetut siittiösolut pakastetaan nestemäiseen typpeen ja sulatetaan sitten käyttöä varten heille, jotka haluavat ”investoida” uuteen elämään. Nova Vitalla on oma spermapankki, joka on ollut toiminnassa jo yli 15 vuotta. Hoitoprosessi lahjoitettuja siittiöitä käytettäessä on sujuva eikä hoitoon pääsyyn ole jonoa. Siittiöt ovat erittäin elinkykyisiä ja selviävät hyvin pakastuksesta ja sulatuksesta. Tutkimuksissa on julkaistu raportteja, joissa 40 vuotta pakkasessa ollutta siemennestettä käytettiin hedelmöityshoidossa ja tästä hoidosta syntyi lapsi.

Onko lahjoitettujen siittiöiden käyttö turvallista?

Soveltuakseen siemennesteenlahjoittajaksi, henkilön täytyy läpäistä tarkat lääketieteelliset kriteerit. Lahjoittajakandidaatit testataan lukuisten perinnöllisten sairauksien varalta. Euroopan kudoslaki säätää, että siemennesteenlahjoittajille täytyy tehdä tietyt tutkimukset myös tyypillisempien infektioiden ja sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden poissulkemiseksi. Nova Vitan spermapankki huolehtii tarkasti siitä, että käytämme hoidoissamme vain laadukkainta mahdollista siemennestettä. Virossa siemennestettä voi lahjoittaa 18-40-vuotias mies (Nova Vitan lahjoittajat ovat yleensä 19-35-vuotiaita) jolta on testattu HIV1/2, Hepatiitti B ja C, kuppa, klamydia, tippuri ja trikomoniaasi. Lisäksi kaikilla lahjoittajilla tulee olla normaali kromosomisto eli karyotyyppi 46, XY eivätkä he saa olla CFTR geenin (eli kystisen fibroosin geenin) kantajia.

Milloin on oikea aika?

Biologiselta kannalta ajatellen naiselle olisi paras tulla raskaaksi kaksikymppisenä, mutta me kaikki tiedämme, että nykyään naiset haluavat panostaa ensin koulutukseen, uraan ja muihin elämän tavoitteisiin ja miettivät usein lasten hankintaa vasta sen jälkeen. Kun sitten olisi aika asettua aloilleen ja perustaa perhe, Sitä Oikeaa ei välttämättä löydykään. Tytöllä on jo syntyessään se määrä munasoluja, joka hänellä tulee elämänsä aikana olemaan. Tätä munasoluvarastoa kutsutaan munasolureserviksi ja hedelmällisessä iässä munasolujen määrä vähenee joka kuukausi. Toisinaan on niin, että nelikymppinenkin nainen voi tulla spontaanisti raskaaksi, mutta usein näemme klinikallamme tapauksia, joissa alle 40-vuotiailla naisilla on alentunut munasolureservi ja jäljellä olevat munasolut ovat heikkolaatuisia.

Anonyymi vai ei-anonyymi lahjoittaja?

Luovutetut siittiöt voivat tulla anonyymilta tai ei-anonyymilta lahjoittajalta. Kun hoidossa käytetään ei-anonyymin lahjoittajan siittiöitä, myöhemmin syntyvät lapset saavat mahdollisuuden halutessaan selvittää lahjoittajansa henkilöllisyyden 18 vuotta täytettyään. Jos hoidossa käytetään anonyymin lahjoittajan siittiöitä lahjoittajan henkilöllisyyttä ei koskaan voida paljastaa hoidosta syntyvälle lapselle tai lahjasolun vastaanottajalle. Anonyymeilla tai ei-anonyymeilla lahjoittajilla ei kummallakaan ole minkäänlaisia oikeuksia tai velvollisuuksia suhteessa hoidoissa mahdollisesti syntyvien lasten suhteen

Avainsanat: luovutetut siittiöt, siittiöidenluovuttaja, siittiöidenlahjoittaja, anonyymi spermanluovutus, avoin siittiöidenluovutus, ei-anonyymi siittiöidenluovutus, spermapankki, itselliset naiset, Nova Vita klinikka, IVF Viro.