Skip to content

Mitä hedelmöityshoidot maksaa?

Ovumia Nova Vitassa jokainen hoito suunnitellaan potilaalle yksilöllisesti.
Hoidon hinta muodostuu aina tehdyistä toimenpiteistä ja käynneistä. Jokainen asiakas on yksilö ja siksi tarkkaa hintaa on yleensä hankala arvioida etukäteen. Ensimmäisen käynnin jälkeen kun tehdään suunnitelmaa hoidoista, voidaan kyllä antaa tarkempaa arviota hoidon kustannuksista. Joskus kuitenkin tarvitaan esimerkiksi ylimääräistä ultraäänikäyntiä tai muuta lisätoimenpidettä, jolloin siitä voi muodostua lisäkustannuksia.

Jokaiselle laaditaan hoidon alussa oma henkilökohtainen hoitosuunnitelma ja se käydään asiakaan kanssa läpi. Hoitosuunnitelmassa otetaan huomioon aiemmat tehdyt tutkimukset, toimenpiteet sekä asiakkaan toiveet. Kun hoidot alkavat, saattaa eteen tulla muutoksia jotka vaikuttavat hoitopolkuun. Tällöin hoitosuunnitelmaa voidaan päivittää asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Päämääränä hoitojen suunnittelussa on aina tuloksellinen ja laadukas hoito.

Mistä hedelmöityshoidon hinta koostuu?

Merkittävin hedelmöityshoidon hintaan vaikuttava tekijä on käytettävä hoitomenetelmä. Kustannukset muodostuvat aina hoidossa käytetyistä laboratoriotarvikkeista ja erityisvälineistä sekä hoitoon osallistuvien ammattilaisten (lääkärit, embryologit, IVF-hoitajat, potilaskoordinaattorit) käyttämästä ajasta.

Mitä enemmän työtä ammattilaisilta vaaditaan, sitä kalliimmaksi hoidon hinta muodostuu. Täten vaikkapa inseminaatiohoito on luovutetuilla munasoluilla tehtyä hedelmöityshoitoa merkittävästi edullisempi. Tarjoamamme hedelmöityshoidot ovat kuitenkin aina ensiluokkaisen laadukkaita, mutta pyrimme myös kohtuulliseen hintatasoon.

Haluatko tietää lisää hedelmöityshoidoista?