Skip to content

Lapsettomuuden eli infertiliteetin syyt voivat johtua esimerkiksi perimästä, fysiologisesta sairaudesta tai elintavoista. Ongelmien kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin, sillä apua on tarjolla ja lapsettomuuden syytä voidaan myös tutkia.

Lapsettomuus hoidot ovatkin yleistyneet vauhdilla ja tänä päivänä niihin hakeutuu jo vuosittain useita tuhansia pareja. Syyt lapsettomuuden taustalla voivat kuitenkin olla moninaisia, eikä hedelmättömyys aina selity esimerkiksi fysiologisella sairaudella. Sekundaari infertiliteetin tai infertiliteetin syyt voivat johtua myös siitä, että lapsen hankinta on aloitettu liian myöhään. Lisäksi elintavat voivat joissain tapauksissa vaikuttaa hedelmällisyyteen, joten niiden tarkastelu kannattaa aloittaa jo ennen hoitoon hakeutumista.

Hedelmällisyyden heikkeneminen

Hedelmällisyyden heikkeneminen johtuu useimmiten iästä. Lapsettomuudesta kärsii 20-25-vuotiaista alle 10 %, kun taas 35-40-vuotiaiden osalta vastaava luku on jo 40 %. Syynä lapsettomuuteen iäkkäämmillä naisilla on munasolun ikääntyminen ja miehillä siittiöiden vähyys.

Infertiliteetin syyt

Infertiliteetin syyt voivat johtua niin miehestä kuin naisestakin. Lapsettomuus johtuu 25 % tapauksista naisesta ja 25 % miehestä, sillä riittävä siittiötuotanto on naisen raskaaksi tulemisen edellytys. Naisen osalta taas raskaaksi tuleminen edellyttää munasolun normaalin irtoamisen. Jos tätä irtoamista ei tapahdu, vika löytyy yleensä kohdusta tai munanjohtimista, jolloin kyseessä voi olla munarakkulan kypsyyshäiriö. Tulehdusoireiden, vuotohäiriöiden ja kipujen takia kannattaakin aina hakeutua mahdollisimman nopeasti tutkimuksiin.

Infertiliteetin syy voi jäädä tuntemattomaksi

Lapsettomuuden syy voi myös jäädä tuntemattomaksi. Tätä tapahtuu noin 25 % tapauksista, mutta tällöinkin selitys voi löytyä esimerkiksi elintavoista – infertiliteettiin vaikuttaa ravinnon lisäksi mm. liikunnan määrä, tupakointi sekä mahdolliset muut päihteet. Päihteet kun heikentävät jo hyvin pienessä määrin hedelmällisyyttä miehellä sekä naisella, joten niiden käyttö tulisi lopettaa kokonaan. Myös painonhallinta tulisi olla kunnossa, sillä ali- tai ylipaino heikentää hedelmällisyyttä ja jo pienellä painon muutoksella voi olla siihen suuri vaikutus. Lisäksi liian tarkka yhdyntöjen ajoittaminen voi selittää lapsettomuutta.

Ehkäise lapsettomuutta terveellisillä elintavoilla

Lapsettomuuden ehkäisyssä tärkeimmäksi osaksi nousevatkin terveelliset elintavat, sillä niihin ihminen itse pystyy helpoiten vaikuttamaan – esimerkiksi alkoholin ja tupakoinnin lopettaminen sekä säännöllinen liikunta ja monipuolinen ravinto edesauttavat raskaaksi tulemista. Lisätietoa aiheesta voit lukea hedelmällisyyden maksimointi -artikkelista. Lisäksi infertiliteettiä voi ehkäistä sukupuolitautien ehkäisyllä sekä hoidolla. Jos sinä haluat apu hedelmällisyyden tutkimisessa tai haluat kuulla lisätietoa lapsettomuushoidoista, Nova Vitan asiantuntijat voivat auttaa myös sinua.