Skip to content

Naisen ollessa alle 38-vuotias, raskaus alkaa noin 80-85 %:lla pareista ensimmäisen vuoden kuluessa ehkäisyn poisjättämisen jälkeen. Puolet heistä tulee vielä raskaaksi seuraavan vuoden aikana. Jos raskaus ei kuitenkaan yrittämisestä huolimatta ole alkanut, on lapsettomuus hoito seuraava askel kohti perheenlisäystä.

Hoitomenetelmät

Lapsettomuus hoito pitää sisällään useita eri hoitomenetelmiä, joista sopivin valitaan aina lapsettomuuden eli infertiliteetin syyn perusteella. Valittavana on niin perinteiset hedelmöityshoidot, kirurgiset hoidot kuin myös munarakkulan kypsytyshoidot. Lisäksi elintapoja kannattaa tarkastella – ennen hoitoon hakeutumista kannattaa puuttua eritoten esimerkiksi päihteiden käyttöön sekä painonhallinnan ongelmiin. Terveellisten elintapojen merkityksestä voit lukea lisätietoa hedelmällisyyden maksimointi -artikkelistamme. Myös ikä on hyvä pitää mielessä, sillä lapsettomuushoitojen tulokset alkavat huomattavasti heikentyä jo 40-vuotiailla naisilla.

Hedelmöityshoito

Lapsettomuuden hoidossa, lähes aina syystä riippumatta, voidaan käyttää koeputkihedelmöityshoitoa. Hedelmöitys voi tapahtua joko omilla tai lahjoitetuilla sukusoluilla (lue lisää: hoidot lahjoitetuilla munasoluilla). Hedelmöityshoidon tuloksiin vaikuttaa aina hoidon aihe, naisen ikä, hedelmällisyys sekä hoitokertojen lukumäärä.

Koeputkihedelmöitys eli inseminaatio

Koeputkihedelmöitys on yksi tärkeimmistä miehen siittiöistä johtuvan ja selittämättömän lapsettomuuden hoidossa. Inseminaatiossa eli keinosiemennyksessä parhaiten liikkuvat siittiöt ruiskutetaan naisen kohtuun. On ensisijaisen tärkeää, että inseminaatio tapahtuu naisen munasolun irtoamisvaiheessa. Koeputkihedelmöitystä voidaan hyödyntää myös miehen lievien spermavikojen ilmentyessä.

Munarakkulan kypsytyshoito

Lapsettomuus hoito voi koostua myös munarakkulan kypsytyshoidosta (ts. ovulaation induktio), joka tapahtuu lääkkeiden avulla. Hoitokierron onnistumistulos on noin 10–15 % ja munarakkulan kypsytyshoitoja voidaan toteuttaa useita kiertoja. Ennen hoidon aloittamista tulee kuitenkin ensin hoitaa perussairaudet kuntoon.

Ovulaation induktio hoidetaan lääkkeillä

Munarakkulan kypsytyshoito on lapsettomuus hoito, jossa käytetään yleisimmin letrotsoli-nimistä lääkettä. Sitä otetaan tabletteina yleensä viitenä peräkkäisenä päivänä kuukautiskierron kolmannesta päivästä lähtien. Lisänä voidaan käyttää myös muita lääkeainevalmisteita kuten esimerkiksi ylipainoisilla diabeteslääke metformiinia, joka voi samalla laskea painoa. Jos letrosoli ei taas toimi, voidaan se korvata esimerkiksi aivolisäkehormoneilla. Myös ihon alle pistettävää gonadotropiini valmistetta voidaan käyttää osana lapsettomuus hoitoa tavallisesti 1-2 viikon ajan. Edellä mainittuja lääkevalmisteita saatetaan tapauksesta riippuen myös yhdistää hoitokierron aikana.

Kirurginen lapsettomuus hoito

Kirurginen lapsettomuus hoito koostuu lähinnä kohtalaisen tai vaikean endometrioosin hoidosta, sillä Suomessa leikkaus ei ole ensisijainen hoito henkilöillä, joilla on todettu lievä endometrioosi. Sen sijaan lievää kohdun limakalvon sirottumatautia sairastavien henkilöiden lapsettomuushoitona käytetään pääasiassa koeputkihedelmöityshoitoa. Kirurgisesti voidaan kyllä poistaa kohdun limakalvon alaiset ja yli 5cm suuruiset intramuraaliset myoomat ja isommat polyypit sekä korjata lievät munanjohdinvauriot. Nämä korjaustoimenpiteet myös parantavat koeputkihedelmöityksen onnistumista.

Hakeudu tutkimuksiin hyvissä ajoin

Lapsettomuus kriisi voi aiheuttaa myös riskejä terveydelle, samalla kun se lisää mm. masennusta ja stressiä, joka taas heikentää hedelmällisyyttä. Ennen tilanteen pahentumista ja lapsettomuus hoidon aloittamista onkin aina ensisijaisen tärkeää tutkia lapsettomuuden syyt sekä tehdä suunnitelma löydösten pohjalta mahdollisen hoidon varalle. Ensiaskeleena kannattaakin hakeutua esimerkiksi lapsettomuustutkimukseen tai hedelmällisyyskatsastukseen, jossa voit käydä halutessasi jo ennen lapsen saannin yrittämistä.