Skip to content

Lapsettomuus herättää tunteita

Lapsettomuus voi aiheuttaa monia eri tunteita laidasta laitaan ja usein mukana ovat vahvasti myös negatiiviset tunteet, kuten ahdistus, suru tai jopa katkeruus. Monet voivatkin viitata kyseessä olevan ns. lapsettomuus kriisi. Myös tutkimusten mukaan käsite voisi pitää suht hyvin paikkansa, sillä noin 50 % naisista ja 20 % miehistä kokevat lapsettomuuden elämänsä pahimpana kriisinä. Tästä huolimatta ihan jokaisella meistä on lupa kokea lapsettomuus täysin omalla tavallamme.

Lapsen hankkimisen taustalla on monia syitä

Lapsen hankkimisen taustalla on lähes yhtä monta syytä, kuin on meitä ihmisiäkin. Syynä voi olla esimerkiksi elämän jatkuvuuden merkitys, rakkaudentarve tai vaikkapa toive suvun jatkumisesta. Raskaus voi merkitä naiselle oman naiseuden saavuttamista ja miehelle tärkeää osaksi omaa maskuliinisuutta. Osa mieltää lapsen saannin myös yhdeksi suhteen vahvistajaksi ja osaksi perheen kokonaisuutta, vaikkakin perhe on käsitteenä juuri sellainen, millaisen siitä itse haluamme tehdä.

Lapsettomuus on usein kovempi haaste naiselle

Naiset kantavat lasta ja ehkäpä juuri siksi he tuntevat miehiä useammin syyllisyyttä lapsettomuudesta. Lapsettomuus kriisin vaikutukset ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä – siinä missä toiset ovat onnellisesti ja vapaaehtoisesti lapsettomia, toiset kokevat suurta tuskaa ja katkeruutta lapsettomuudesta. Mies taas lähtee useammin tunteissaan siitä lähtökohdasta, miten lapsettomuus tulee vaikuttamaan omaan puolisoon ja heidän kahden väliseen suhteeseen.

Syyn löytyminen voi helpottaa ja auttaa ymmärtämään tilannetta

Tilannetta on lähes aina helpoin lähteä purkamaan, jos syy lapsettomuuteen saadaan tutkittua. Samalla voidaan myös pohtia ratkaisua, sillä hedelmällisyyden maksimointi terveellisten elintapojen avulla sekä tilanteeseen sopivan lapsettomuus hoidon kanssa, voivat yhdessä tarjota tarvittavan avun. Lisäksi jos syytä lapsettomuuteen ei tiedetä, voivat ajatukset helposti kääntyä avuttomuuteen ja lopulta jopa itsesyytöksiin tai masennukseen. Noin viidesosa lapsettomista naisista saakin masennuksen lapsettomuutensa aikana.

Meillä jokaisella on myös omat keinomme selviytyä kriisin kohdatessa. Jotkut miehistä välttävät avuttomuuden tunteen vetäytymällä parisuhteen sijasta omaan kuoreensa. Tämä ei ainakaan omalta osaltaan edesauta naisen oloa tai tilanteesta ylitse pääsemistä. Pelon seurauksena suhteessa voikin helposti ilmetä puhumattomuutta ja omiin oloihin vetäytymistä. Vaikka ratkaisu on usein juuri päinvastainen, sillä useimmiten tunteet helpottavat avautumisen ja niistä puhumisen kautta.

Avaimet lapsettomuus kriisin selättämiseen

Ratkaisun löytäminen tulisi aina aloittaa omista elintavoista, sillä pelkästään epäterveelliset elämäntavat voivat johtaa lapsettomuuteen. Esimerkiksi ylipaino ja tupakointi heikentävät raskaaksi tulemisen mahdollisuutta. Naisen kuin miehenkin tulisi kiinnittää näihin asioihin huomiota ja tehdä tarvittavia elämäntapamuutoksia raskauden onnistumiseksi.

Ennen hoitoihin hakeutumista parin kannattaa selvittää lapsettomuudesta aiheutuvia psykososiaalisia vaikutuksia ja ylipäänsä ottaa selvää lapsettomuudesta. Oma aktiivisuus auttaa ymmärtämään tilannetta paremmin ja lievittää samalla kummankin stressiä. Tutkimusten perusteella lapsettomista noin 78 % seuraakin lehdistön lapsettomuusaiheisia keskusteluja ja noin 69 % aihetta käsitteleviä tv-ohjelmia.

Psyykkinen tuki ja hoidot

Hoitoon ja tutkimuksiin hakeuduttaessa on aluksi selvitettävä eli lapsettomuuden eli infertiliteetin syyt. Samalla tärkeimmäksi tukipilariksi nousee psyykkinen tuki, joka auttaa molempia osapuolia jaksamaan prosessin läpikäynnissä. Lapsettomuus hoito koostuu yleisimmin muun muassa myoomien ja endometrioosin leikkaushoidoista, koeputkihedelmöityksestä sekä munarakkulan kypsytyshoidosta.

Jos tarjolla olevia hoitoja hyödynnetään, peräti 80 % hoitoon tulleista pareista onnistuu lopulta saamaan vauvan. Riskien minimointi on kuitenkin ensisijaisen tärkeää, kun parille valitaan sopivia hoitomuotoja. Jos muut hoidot joudutaan toteamaan toimimattomiksi, kannattaa parin harkita lahjoitettujen sukusolujen käyttöönottoa – lahjasukusolut todetaan noin 5 %:lla lapsettomista pareista ainoaksi keinoksi raskauden saavuttamiseen. Jos siis lapsettomuus kriisi koskettaa sinua, älä jää asian kanssa yksin vaan hae apua ajoissa!