Skip to content

Hedelmällisyydellä eli fertiliteetillä tarkoitetaan kykyä lisääntyä eli saada jälkeläisiä. Suomessa on sukupuolivalistuksessa keskitytty perinteisesti pelottelemaan nuoria ei-toivotuilla raskauksilla ja sukupuolitaudeilla, mutta viime vuosina on herätty huomaamaan, että yhtä lailla tarvitaan valistusta lisääntymisterveyden edistämiseksi. Keskustelu hedelmällisyydestä ja sitä tukevien valintojen tekemisestä on lisääntynyt, kun on huomattu, että tahattomasti lapsettomien lukumäärä on kasvussa, ja niin naisilla kuin miehilläkin, on virheellisiä käsityksiä hedelmällisyydestä.

Kun oma hedelmällisyys huolestuttaa tai haluat selvittää vaihtoehtojasi hedelmällisyyden säilyttämisen suhteen, Nova Vitan Hedelmällisyyskatsastus on hyvä vaihtoehto.

Keskustelu lisääntymislääketieteen asiantuntijan kanssa voi rauhoittaa mieltä, vaikka raskaustoive ei vielä olisi edes ajankohtainen. Nykyisten tutkimusmenetelmien avulla voidaan selvittää hedelmällisyyteen vaikuttavia taustatekijöitä ja näin luoda omalle hedelmällisyydelle parhaat mahdolliset lähtökohdat. Voit varata ajan hedelmällisyyskatsastukseen klinikoiltamme.

Varaa aika Hedelmällisyys­katsastukseen!

Voiko hedelmällisyyteen vaikuttaa?

Hedelmällisyyteen vaikuttavat monet tekijät. Osaan niistä voi vaikuttaa itse, osaan ei. Ikä on merkittävämpi hedelmällisyyteen vaikuttava tekijä, kuin moni tietääkään. Väestöliiton kyselytutkimuksessa erityisesti nuoret miehet tunsivat huonosti yhteyden naisen iän ja hedelmällisyyden välillä, mutta myös viidesosa naisista luuli naisen hedelmällisyyden laskevan vasta 40. ikävuoden jälkeen. Todellisuudessa naisen hedelmällisyys heikkenee ja raskaaksi tulo vaikeutuu merkittävästi jo 35. ikävuoden tienoilla. Myös miehen hedelmällisyys alenee 30 ikävuoden jälkeen, vaikka iän vaikutus miehen hedelmällisyyteen ei kuitenkaan ole yhtä merkittävä kuin naisilla. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että niin naiset kuin miehetkin ovat hedelmällisimmillään alle 30-vuotiaina.

Moneen hedelmällisyyteen vaikuttavaan asiaan voi onneksi myös itse vaikuttaa. Yksi näistä on päihteiden käyttö. Runsas tupakointi heikentää paitsi munasarjojen toimintaa, myös sperman laatua. Tupakointi voi myös heikentää kohdun verenkiertoa ja näin hankaloittaa hedelmöittyneen munasolun kiinnittymistä kohtuun. Päivittäinen runsas alkoholin käyttö voi puolestaan johtaa siittiötuotannon häiriöön ja vaikuttaa myös naisen hedelmällisyyteen alentavasti. Raskautta yritettäessä kannattaa tupakointi lopettaa ja alkoholiakin nauttia vain kohtuudella. Tuoreet tutkimukset ovat osoittaneet, että jo pienetkin alkoholimäärät vähentävät siittiöiden määrää ja vaikuttavat siten negatiivisesti raskaaksi tulemiseen. Kaiken kaikkiaan päihteiden käyttö olisi hyvä lopettaa ennen raskauden suunnittelua; päihteet heikentävät hedelmällisyyttä sekä lisäävät keskenmenon ja ennenaikaisten synnytysten riskiä.

Myös painolla on vaikutusta raskaaksi tuloon: sekä alipaino että ylipaino heikentävät hedelmällisyyttä, joten painonhallintaan, terveelliseen ravitsemukseen ja liikuntaan kannattaa kiinnittää huomiota. Usein jo muutaman kilon painon pudotus (tai alipainon ollessa kyseessä painon nousu) vaikuttaa positiivisesti raskauden alkamiseen. On hyvä tiedostaa, että ylipaino heikentää myös miehen hedelmällisyyttä.

Raskautta suunnittelevan naisen ruokavalion tulisi olla terveellinen ja monipuolinen. Vitamiinivalmisteista raskautta toivoville naisille suositetaan foolihappoa 400 µg/vrk ja D-vitamiinia 10 µg/vrk. Foolihapon käyttö ei vaikuta raskaaksi tulon todennäköisyyteen, mutta se vähentää sikiön epämuodostuman riskiä. Foolihapon tarve myös suurenee raskauden ja imetyksen aikana. Tiukkaa kasvisruokavaliota noudattaville naisille suositellaan lisäksi B12-vitamiinia.

Myös erilaiset sukupuolitaudit voivat heikentää hedelmällisyyttä niin naisilla kuin miehilläkin. Sukupuoliteitse tarttuvien tautien ehkäisy ja tehokas hoito onkin ensiarvoisen tärkeää, kun halutaan optimoida parhaat mahdolliset olosuhteet raskauden alkamiselle.

Naisen hedelmällisyys

Tärkein naisen hedelmällisyyteen vaikuttava tekijä on ikä. Valitettavasti biologia ei tässä asiassa ole naisen puolella, sillä nainen on hedelmällisimmillään jo 20-30-vuotiaana ja 35-vuotiaana naisen hedelmällisyys alkaa alentua jo merkittävästi. Harva kuitenkaan on nykyään valmis perustamaan perheen näin varhain eikä oikea kumppanikaan välttämättä ole tuossa vaiheessa vielä löytynyt. Lasta myöhemmin mahdollisesti toivoville hyvä vaihtoehto on ennakoiva munasolujen pakastus, jota tehdään Nova Vitassa. Pakastamalla munasolujaan hedelmällisessä iässä, saa mahdollisuuden pidentää omaa hedelmällistä aikaansa ja pakastettujen munasolujen avulla on mahdollista tulla raskaaksi sitten, kun se omaan elämäntilanteeseen sopii.

Jo syntymähetkellä tytöllä on kaikki munasolut valmiina. Tämän jälkeen aina pieni osa munasoluista tuhoutuu kuukausittain. Naisen saavuttaessa hedelmällisen iän kuukautisten alkaessa satoja munasoluja tuhoutuu munasarjoissa joka kuukausi, kunnes vaihdevuosien alkaessa niitä ei ole enää yhtään jäljellä. Munasolun kypsyminen alkaa jo sikiökaudella, mutta on pysähdyksissä vuosia, jopa vuosikymmeniä. Lopullinen kypsyminen tapahtuu kuukautiskierron aikana tapahtuvan ovulaation yhteydessä.

Munasarjoissa olevien munasolujen määrä (ns. ovarioreservi) on hyvin yksiköllinen ja selvässä suhteessa hedelmällisyyteen. Mitä enemmän ovarioreservissä on munasoluja, sitä pitempään niitä todennäköisesti myös riittää. Ovarioreserviä voidaan arvioida jonkin verran naisen kuukautiskierron laadun perusteella. Esimerkiksi noin kymmenen vuotta ennen vaihdevuosia monella naisella kuukautiskierto lyhenee useilla päivillä, mikä voi viitata munasarjojen toiminnan hiipumiseen. Myös AMH-verikoe testaa munasarjojen toiminnallista kuntoa. Se mittaa anti-mullerian -nimisen hormonin tasoa naisen veressä ja kertoo, kuinka paljon naisen munasarjoissa on pieniä, varhaisia munarakkuloita.

Lääkäri voi arvioida munasarjojen toimintaa myös ultraäänitutkimuksen avulla: mittaamalla munasarjojen kokoa ja laskemalla pienten 2–8 millimetrin kokoisten munarakkuloiden määrää. Tästä luvusta käytetään termiä AFC (antral follicle count). Mikäli oma hedelmällisyytesi huolettaa, varaa aika Nova Vitan Hedelmällisyyskatsastukseen.

Miehen hedelmällisyys

Miehen hedelmällisyys on huipussaan noin 25–30-vuotiaana. Vaikka mies tuottaa uusia siittiösoluja koko elämänsä ajan, uusimpien tutkimustulosten mukaan myös miehen hedelmällisyys alenee iän myötä. Iän vaikutus miehen hedelmällisyyteen ei kuitenkaan ole yhtä merkittävää kuin naisilla. Miehen hedelmällisyyden arvioiminen on yleensä helppoa ja melko yksinkertaista, siksi se onkin syytä selvittää lapsettomuustutkimusten alkuvaiheessa.

Miehen alentunut hedelmällisyys johtuu yleensä heikkolaatuisesta siemennesteestä tai ongelmista siemensyöksyssä. Poikkeavan siemennesteen taustalla voi olla useita eri syitä. Siemennesteen laatuun voivat vaikuttaa esimerkiksi hormonaaliset häiriöt, immunologiset ongelmat, anatomiset poikkeavuudet ja ympäristötekijät. On hyvä tietää, että myös lääkkeenä käytetyt testosteronivalmisteet haittaavat siittiöiden tuotantoa. Anabolisten steroidien käyttö voi jopa lopettaa siittiötuotannon kokonaan.

Miehen siemennesteen laatu tutkitaan siemennesteanalyysin avulla. Ennen näytteen antoa miehen on pidättäydyttävä yhdynnästä ja itsetyydytyksestä 2–5 vuorokauden ajan. Siemennestenäytteen laatuun voivat vaikuttaa tilapäiset tekijät kuten kuumesairaus, lääkkeet ja stressi. Normaalissa siemennestenäytteessä siittiötiheyden pitäisi olla yli 15 miljoonaa millilitrassa ja nesteen kokonaismäärän yli 1,5 millilitraa. Normaalissa näytteessä eteenpäin liikkuvia siittiöitä on yli 32 % tai liikkuvien siittiöiden kokonaisosuus on yli 40 %. Sperman lahjoittamista harkitsevien siemennestenäytteet myös koepakastetaan. Vaikka näyte olisi muuten kuinka laadukas tahansa, siittiöiden luovutus ei onnistu, mikäli näyte ei kestä pakastusta.

Perusteellinen ja lopullinen arvio alentuneesta hedelmällisyydestä tehdään vasta kahden erillisen siemennesteanalyysin jälkeen. Yksi normaaliksi tulkittava siemennesteanalyysi riittää sulkemaan pois miehestä johtuvan hedelmättömyyden.

Milloin lapsettomuustutkimuksiin?

Lasten saaminen on yksi monen ihmisen suurimmista haaveista. Raskaaksi tuleminen ei kuitenkaan ole välttämättä itsestäänselvyys. Moni joutuu hautaamaan perhehaaveet, kun sopivaa kumppania ei löydy tai odotettu raskaus ei yrityksistä huolimatta alakaan. Lapsettomuustutkimuksiin kannattaa hakeutua, kun lasta on yritetty säännöllisin yhdynnöin vuoden ajan. Joissain tapauksissa on aiheellista hakeutua tutkimuksiin jo ennen tätä.

Lapsettomuustutkimuksiin kannattaa hakeutua jo aikaisemmin, jos

 • nainen on yli 35-vuotias. Naisen hedelmällisyys laskee tämän jälkeen nopeasti ja lapsettomuushoitoihin kannattaa edetä pikaisesti.
 • naisen kuukautiskierto on pitkä (yli 35 päivää) tai lyhyt (alle 25 päivää).
 • kuukautiskierrot heittelevät tai vuodot ovat kovin runsaita, pitkäkestoisia tai kivuliaita.
 • nainen on aiemmin sairastanut munasarjatulehduksia. Tässä tapauksessa munatorvet saattavat olla tukossa.
 • jos miehelle on tehty nivusalueelle tai kivespussiin kohdistuneita leikkauksia.
 • jos mies on sairastanut pahoja genitaalialueen tulehduksia.
 • jos miehellä on erektio- tai ejakulaatiohäiriöitä.

Olet aina tervetullut keskustelemaan tilanteestasi Nova Vitaan! Voit varata ajan lääkärin ensikäynnille tai vaikkapa hedelmällisyyskatsastukseen täältä.

Lähteet

 • Klemetti R., ym. (2014). Lastenhankinnan ajoitus. Teoksessa: Lapsiperheiden hyvinvointi 2014, toim. Lammi-Taskula, J & Karvonen, S. Helsinki: THL.
 • MSD. (2014) Hedelmällisyys. Tieteellisinä asiantuntijoina Aila Tiitinen ja Antti Perheentupa.
 • Terveyskirjasto Duodecim (2018). Lapsettomuus. Aila Tiitinen.
 • Terveyskirjasto Duodecim (2018). Miehen lapsettomuus. Aila Tiitinen.