Skip to content

Nova Vita, Viron ensimmäinen yksityinen lapsettomuushoitoklinikka, juhlii tänä vuonna 25. toimintavuottaan. Vuonna 1995 perustettu klinikka käynnisti Viron lisääntymislääketieteen nopean kehityksen, ja on siitä lähtien pitänyt virolaisen lapsettomuushoidon huipputasolla. Nova Vitan tavoin 25. syntymäpäiväänsä viettää pian myös klinikan ensimmäinen onnistuneen toimenpiteen tuloksena syntynyt koeputkilapsi.

Ensimmäinen koeputkihedelmöitys suoritettiin vasta avatulla klinikalla vuonna 1995, ja se osoittautui heti menestyksekkääksi – potilas, jolle alkio siirrettiin, tuli raskaaksi ja synnytti terveen lapsen. Tämä oli toinen onnistunut Virossa suoritettu keinohedelmöitys.

“Se oli suuri voitto, ja antoi epäilemättä vauhtia koko alan kehitykselle”, Nova Vitan lisääntymislääketieteen erikoislääkäri, tohtori Peeter Karits, totesi. “Viron lisääntymislääketiede on alusta lähtien kehittynyt erittäin nopeasti. Viron klinikat olivat alansa tiennäyttäjiä Baltian maissa ja nousivat nopeasti maailman huipputasolle”, Karits lisäsi.

Klinikalla otettiin pian käyttöön myös muut lapsettomuushoidon vaihtoehdot. Tohtori Karitsin ja Nova Vitan tiede- ja kehitysjohtajan, professori Andres Salumetsin työn tuloksena vuonna 1996 syntyi ensimmäinen Baltian maissa munasolujen mikroinjektiolla hedelmöitetty lapsi. Tämän jälkeen tulivat mukaan alkioiden pakastukseen tarvittavat taidot ja olosuhteet. Nyt klinikka on saanut monia uusia mahdollisuuksia, kuten alkiodiagnostiikan, joka auttaa sulkemaan pois perinnölliset sairaudet. Suuri panos on annettu myös sperman ja munasolujen luovutuksen kehittämiseen.

Korkeateknologinen laboratorio takaa hyvät tulokset

Viron lisääntymislääketieteessä on alusta saakka pidetty korkeatasoisen tekniikan käyttöönottoa hyvin tärkeänä tekijänä. Nova Vitan koeputkihedelmöitys-(IVF-)laboratorio on ensimmäinen laboratorio Virossa ja koko Baltian alueella, johon hankittiin yhdellä kertaa kaikki laboratorion tarvitsemat uudet laitteet – parhaat hedelmöityshoidossa käytettävissä olevat laitteet. “Se oli tuohon aikaan erittäin rohkea investointi – koko ala oli Virossa vasta täysin alkuvaiheessa, mutta saimme huipputason IVF-laboratorion, joka oli maailmanlaajuisessakin vertailussa ultramoderni”, Viron ensimmäisiin keinohedelmöityksen alueen solubiologeihin lukeutuva professori Salumets totesi.

Korkeatasoinen IVF-laboratorio ja tarvittava tekniikka, tietotaito ja henkilökunta takaavat myös hedelmöityshoidon tuloksellisuuden. Nova Vita -klinikan hoitojen tulokset ovat vielä tänäkin päivänä Euroopan keskiarvoja korkeampia. Euroopan keskimääräinen hedelmöityshoidon tuloksellisuus hoitojaksoa kohti oli vuonna 2019 noin 38 prosenttia, kun taas Nova Vitan klinikalla samana vuonna 51 prosenttia alle 34-vuotiaista potilaista tuli raskaaksi.

Hedelmöityshoito on nyt kaikkien saatavilla

Alkuvuosina vain harvalla virolaisella oli mahdollista saada keinohedelmöityshoitoa sen kalliin hinnan vuoksi. Tilanne on nyt toinen – valtio korvaa suuren osan lapsettomuushoidosta, niin lääkkeistä kuin toimenpiteistäkin. Potilaat saavat myös tarvittaessa uusia hoidon sairauskassan tuella. Tämän ansiosta Viro on lapsettomuushoidon saatavuuden osalta maailman huippumaiden joukossa.

“Valtion tuen ansiosta koeputkihedelmöitykset ovat nyt lähes kaikkien sellaisten virolaisten naisten ulottuvilla, jotka eivät voi saada lasta luonnollisella tavalla”, Nova Vitan hallituksen puheenjohtaja dosentti Pekka Sillanaukee sanoi. “Entisaikojen uudesta ja verrattain elitistisestä lääketieteen alueesta on nykyään tullut täysin tavanomainen hoito, joka on kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla. Vuodesta 1995 lähtien on tapahtunut paljon kehitystä, ja nykyään Nova Vita kuuluu Euroopan parhaimpien hedelmöityshoitoklinikoiden joukkoon.”

Nova Vitan vastaava lääkäri Liisa Viirmaa asiakkaan kanssa.

Viro on näyttänyt maailmassa suuntaa myös vapaamielisen sääntelyn osalta. Monista muista maista poiketen sekä keino- että koeputkihedelmöitys ovat Virossa samanvertaisilla perusteilla kaikkien naisten ulottuvilla heidän sosiaalisesta taustastaan riippumatta. Lapsettomuushoidossa ei ole myöskään muiden erikoislääkäreiden vastaanotolle pääsyyn verrattuna Virossa pitkiä jonoja.

Nova Vitan klinikka on Tallinnassa toimiva hedelmöityshoitoja tarjoava klinikka, joka on auttanut tuhansia virolaisia perheitä saamaan jälkeläisiä jo yli 25 vuoden ajan. Nova Vita on perustamisestaan lähtien pitänyt lapsettomuushoidon teknologian kehitykseen panostamista hyvin tärkeänä. Nova Vita -klinikan henkilökunta on osallistunut useisiin tieteellisiin tutkimuksiin, joiden ansiosta kliiniseen käyttöön on saatu useita lapsettomuushoidon tuloksellisuutta ja laatua parantaneita uudistuksia. Nova Vita kuuluu vuodesta 2017 lähtien kansainvälisen hedelmöitysklinikoiden OVUMIA-ketjuun, johon kuuluvat Tallinnan klinikan lisäksi myös IVF-klinikat Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä. Näiden klinikoiden avulla on tähän mennessä syntynyt yhteensä jo yli 14 000 lasta.

Lisätietoja:

Professori Andres Salumets
Nova Vita / OVUMIA -ryhmän lapsettomuusklinikoiden tiede- ja kehityspäällikkö
Andres.Salumets@ccht.ee

Dosentti Pekka Sillanaukee
Nova Vita / OVUMIA -ryhmän lapsettomuusklinikoiden johtaja
pekka.sillanaukee@ovumia.fi