Skip to content

Ravijärjekorra pidamise reeglid AS Nova Vita Kliinikus

AS Nova Vita Kliinikus vastutavad ravijärjekorra pidamise eest naistearstid.

Esmalt peab patsient/paar registreerima ennast Nova Vita Kliiniku naistearsti vastuvõtule, et selgitada välja lastetuse põhjus.

Esmasele vastuvõtule saab registreerida kliinikus kohapeal või telefonil: 605 96 09 või 566 40027.

Samuti võib registreerida ööpäevaringselt digiregistratuuri kaudu https://www.digilugu.ee või kirjutades novavita@novavita.ee

Vastuvõtule tulles palume teavitada raviarsti Eesti Haigekassa kindlustuse olemasolust. Kui viljatusraviks on meditsiiniline näidustus, lisab arst patsiendi Eesti Haigekassa poolt tasutud ravijärjekorda. Nova Vita kliinikus vastutab iga raviarst ravijärjekorra täpse pidamise eest. Ravijärjekord on avatud 8 kuud etteulatuvalt.

Patsiendi registreerimise ravijärjekorda kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:

  1. patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  2. planeeritav vastuvõtu või hospitaliseerimise aeg;
  3. planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus);
  4. patsiendi kontaktandmed;
  5. suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
  6. patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
  7. ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
  8. ravijärjekorda panemise põhjuse kood 1, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;
  9. märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

Ravijärjekorras muudatuste tegemisel on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsiendile muudatustest teatama ühe ööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemise ning säilitama varasema teabe koos märkega, et patsienti on teavitatud.

Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, siis teavitab Nova Vita Kliiniku raviarst patsienti teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.

Ravijärjekorra pidamise reeglid on koostatud vastavalt sotsiaalministri määrusele nr. 46 (21.08.2008) (http://sotsiaalministri määrus) ja kinnitatud AS Nova Vita kliiniku (reg kood 10285009) juhatuse poolt.