Skip to content

Nova Vita Kliiniku labor on esimene EVS-EN ISO 15189 järgi akrediteeritud IVF labor Eestis

Edukas viljatusravi nõuab teadmisi mitmel erialal ja tihedat koostööd erialaspetsialistide vahel. Meie embrüoloogidel on pikaaegne kogemus viljatusravis. Viljatusravilabori töötajad on kaasatud nii ravi planeerimisse kui ka selle protsessi. Nova Vita Kliiniku labor on esimene EVS-EN ISO 15189 järgi akrediteeritud IVF labor Eestis, akrediteerimisulatus tööd M013 lisas.

Nova Vita Kliiniku laboratoorium on pühendunud kvaliteetsele tööle kõigis viljatusravi tööetappides. Oma töös järgime ranget kvaliteedikontrolli st tagame järjepideva jälgitavuse kõikides tööetappides ning laboritingimustes. Samuti hoolitseme töötajate kutseoskuste arendamise eest. Meie embrüoloogid täiendavad end igal aastal ja hoiavad ennast kursis viljatusravi viimaste arendustega. Oskuste pidev arendamine on meie jaoks oluline ja me teeme koostööd oma eriala juhtivate rahvusvaheliste tippkeskustega.

Viljastunud munarakk, kahe päeva vanune embrüo ja kolme päeva vanune embrüo.

Nova Vita Kliiniku laboratooriumis tehakse igal aastal umbes 500 kehavälist viljastamist ja 150 külmutatud embrüo siirdamist. Meie IVF/ICSI viljastamise tulemused on võrdväärsed Euroopa tipplaboritega.

Komplekssed laboriteenused

  • Põhjalik spermaanalüüs
  • Emakasisene inseminatsioon (IUI)
  • Kehaväline viljastamine (IVF)
  • Seemneraku süstimine munarakku (ICSI)
  • Embrüote kasvatamine blastotsüstini
  • Embrüote külmutamine, sulatamine ja siirdamine (FET)
  • Seemnerakkude külmutamine
  • Munarakkude külmutamine
  • Doonorseemnerakkude kasutamine
  • Doonormunarakkude kasutamine

Merlin Pajuva

Laborijuhataja, embrüoloog, MSc Biomeditsiinis
Henkilö voi palvella seuraavilla kielilläEnglishEstonian

Kaie Rohtla

Embrüoloog, BSc Geenitehnoloogias
Henkilö voi palvella seuraavilla kielilläEnglishEstonian

Kristine Roos

Embrüoloog, MSc Biomeditsiinis
Henkilö voi palvella seuraavilla kielilläEnglishEstonian

Anni-Brit Kirsipuu

Laboritehnik ja rakupanga koordinaator, BSc Rakenduskeemia ja Biotehnoloogia
Henkilö voi palvella seuraavilla kielilläEnglishEstonian