Koroonaviirus ja muudatused kliiniku töökorralduses ›

Spermaanalüüs

Spermaanalüüs aitab hinnata mehe viljakust

Mehepoolne viljatus

  • Kui paar ei ole vaatamata regulaarsele kaitsmata suguelule jäänud ühe aasta jooksul lapseootele, siis on soovitatav nii naisel kui ka mehel läbida viljakusuuringud.
  • 20-50% juhtudest võib paari lastetus olla mehepoolne.
  • Mehe viljatus võib tuleneda geneetilistest põhjustest või kujuneda elu jooksul põetud haiguste tagajärjel. Kindlasti ei tohiks alahinnata elustiili ja meid ümbritseva keskkonna mõju viljakusele.
  • Rohkem infot mehe viljakuse kohta saab lugeda meie blogipostitusest Movember.

Mis on spermaanalüüs?

Spermaanalüüs on mehe viljakuse baasuuring, mille abil uuritakse, kui palju leidub mehe seemnevedelikus seemnerakke ning hinnatakse seemnerakkude liikuvust ja kuju. Spermaanalüüs annab infot, kas paari lastetus võib olla mehepoolne.

Spermaanalüüsi antakse selleks ettenähtud privaatses ruumis. Selleks, et spermaanalüüsi tulemused oleks võimalikult täpsed, peaks viimasest seemnepurskest olema möödas vähemalt 2 päeva, aga mitte rohkem kui 7 päeva.

Vastavalt Maailma Tervishoiu Organisatsiooni (WHO) nõuetele loetakse spermaanalüüsi alumisteks piirnomideks kui seemnevedeliku maht on vähemalt 1.5 ml, ühes milliliitris on vähemalt 15 miljonit seemnerakku, 40% seemnerakkudest on liikuvad ning vähemalt 4% normaalse kujuga. Kui mehe spermaanalüüsi näitajad on WHO piirnormidest madalamad, siis võib paari lastetus olla mehepoolne ning lapse saamiseks võib vaja minna kehavälist viljastamist ehk IVFi (in vitro fertilization).

 

Seemnerakkde baasuuring WHO piirnormid
Sperma hulk (ml) 1.5
Seemnerakkude kontsentratsioon (milj/ml) 15
Kogu seemnerakkude hulk (milj) 39
Liikuvate seemnerakkude osakaal (%) 40
Normaalse kujuga seemnerakkude hulk (%) 4%
pH =/> 7.2
Ümarrakkude hulk (milj/ml) <1
MAR test (%)* <50

*MAR test teostatakse lisauuringuna

Lisauuringud

Tänapäeval on lisaks sperma baasuuringule olemas mitmeid lisaanalüüse, mis aitavad selgitada sperma kvaliteedi langust ja võimalusel määta vajalik ravi.

  1. MAR IgG test – seemnerakkude vastaste antikehade test. MAR IgG test on soovitatav lisaanalüüs päris esimesel spermaanalüüsil.
  2. Spermaanalüüs koos pesuga – võimaldab hinnata, kas seemnerakkude pesemisel spetsiaalse lahusega õnnestub eraldada parema liikuvuse ja kvaliteediga seemnerakud.
  3. HaloSperm – uuring näitab, kas ja millisel määral esineb seemnerakkude DNA-s katkeid.

Nova Vita kliinikus saab registreerida spermaanalüüsile ilma saatekirjata.

    Küsi lisateavet