Skip to content

Mer än 25 års erfarenhet av fertilitetsbehandling. De goda resultaten för IVF, ICSI och FET -behandlingar samt ägg- och spermadonation behandlingar. Graviditetsgraden med donerade äggceller är över 60%.

Nova Vita har ett aktivt donatorprogram

Barn med donerad sperma eller donerad ägg.

Nova Vitas systerbolag, fertilitetsklinik Ovumia, tjänar sina kunder i Helsingfors, Tammerfors ,Jyväskylä och Kuopio Finland. Vi gör i årligen mer än 4000 fertilitetsbehandling. Redan över 14 000 barn har fötts till våra kunder.