Skip to content

Vårt önskemål är att paret kommer till det första besöket tillsammans så att vi kan hitta bästa barnlöshetsbehandlingen just för er.

För att man ska lyckas med behandlingen så är det ytterst viktigt att läkaren träffar både mannen och kvinnan vid första besöket. Därför ber vi er att komma tillsammans till första besöket!

Vid första besöket läkaren intervjuar paret och går omsorgsfullt igenom eventuella faktorer som påverkar barnlösheten i parets hälsotillstånd och livsstil. Kvinnan får i allmänhet genomgå en gynekologisk undersökning och en ultraljudsundersökning och vid behov sammanställs en plan för ytterligare undersökningar. Ifall barnlösheten har undersökts eller behandlats tidigare, rekommenderar vi att ta med alla dokument i ärendet.

Ifall det blir svårt för er att komma till det första besöket, kan ni även få en konsultation via Skype. För detta är det viktigt att ni skickar tidigare fertilitetsundersökningar till kliniken och bokar tid för ett Skype-möte.

Före varje provrörsbefruktningsbehandling måste både mannen och kvinnan genomgå infektionsanalyser. Analysen kan göras vid Nova Vita Kliniken när ni besöker oss eller någon annanstans. Analysen är giltig under sex månader.

Mannen måste ge spermaanalys och detta kan man vanligtvis göra vid besöket. För spermaanalysen ber vi er att boka tid och läsa manualen.

De första stegen vid barnlöshetsutredningar är kartläggning av menstruationscykeln, spermaanalys och undersökning av om äggledarna är öppna.

Kartläggning av menstruationscykeln

Menstruationscykeln undersöks genom hormonbestämningar med hjälp av blodprov samt genom ultraljudsundersökning. Undersökningarna genomförs i vissa skeden av menstruationscykeln, för att man ska få en uppfattning om hur äggblåsan mognar och äggcellen lossnar. Samtidigt kontrolleras slemhinnetillväxten i livmodern i förhållande till äggblåsans mognad.

Spermaanalys

Först görs det en grundundersökning av sperman. Med hjälp av analysen utreds spermans volym, spermiekoncentrationen, det totala antalet spermier, rörligheten och formen.

Undersökning av om äggledarna är öppna

Undersökningen kan göras före ovulationen under den första halvan av menstruationscykeln, i allmänhet under dagarna 8–12 i menstruationscykeln. Menstruationsblödningen ska ha slutat före undersökningsdagen. Koksaltlösning och luft sprutas in i livmoderhålan med hjälp av en tunn kateter. Samtidigt följer man med hjälp av ultraljudsundersökning med luftbubblornas färd längs äggledarna och intill äggstockarna. I samband med undersökningen kontrolleras även livmoderhålans struktur.