Behandlingar med donerade könsceller

Vård med donerade ägg, sperma och embryon utan att köa.

För att kunna få barn är det ibland nödvändigt att använda donerade ägg eller donerad sperma. Det kan vara om till exempel kvinnans äggproduktion har minskat betydligt eller mannens spermaceller förlorat i kvalitè. Det kan också vara ett alternativ om man har gjort ett antal IVF-försök, men misslyckats. Det rekommenderas också att använda donerade celler om det finns risk att barnet kan ärva en allvarlig genetisk sjukdom av någon av föräldrarna. Det är även tillåtet för ensamstående kvinnor att använda sig av assisterad befruktning med donerade könsceller.

Nova Vitas donatorer är friska kvinnor och män som har genomgått medicinsk undersökning och har testats enligt EU:s Codex-direktiv (och ytterligare tester i Estland). Äggcells-donatorerna är kvinnor i ålder omkring 20-33 år, och många har även egna barn. Spermdonatorerna är vanligtvis män mellan 18 -35 år, från Estland och Ryssland. Nova Vita Clinic har sin egen ägg- och spermabank, och därmed kan proceduren genomföras mycket snabbt. Om det behövs har kliniken möjlighet att sammarbeta med andra cellbanker, och hjälpa till med att organisera transport av donerade celler.

Få mer information

  • Vi behandlar kvinnor upp till 50 år och ensamstående kvinnor
  • Celldonationen är anonym
  • Unga och friska donatorer
  • Egen ägg- och spermabank
  • Kort kö-tid och goda resultat
  • Personalen talar engelska och vi hjälper till med inkvartering och transport

I Estland är celldonation helt anonym

Följande information om donatorn ges: nationalitet, hudfärg, längd, kroppsbyggnad, hår- och ögonfärg, utbildning, civilstånd och eventuella barn.

Få mer information:

Päivi Virta

Internationell patientkoordinator
Päivi Virta
paivi.virta@ovumia.fi
+358 400 627 507