Donerade ägg

Nova Vitas ägg-donatorer är unga och friska kvinnor

Donerade ägg

Nova Vita kliniken har ett aktivt donerings program där både färska och frysta ägg kan användas. Det finns många olika anledningar till att kvinnor behöver ägg-donation, och i många fall är det enda alternativet till att bli förälder.

Ägg donation behövs till exempel när kvinnans egen reserv i livmodern reducerats eller att kvaliteten på äggen har blivit sämre. Chansen för en kvinna över 43 år att få ett friskt barn är väldigt små och det rekommenderas att använda donerade ägg. Donerade ägg kan också användas då det finns risk för genetiska sjukdomar. Nova Vita kliniken har en egen ägg-bank som gör planeringen och proceduren väldigt snabb och smidig.

Nova Vita, Baby, IVF

Nova Vitas ägg-donatorer är unga och friska kvinnor

  • mellan 20-33 år
  • testade (t ex för HIV, hepatit b och c, syfilis, klamydia, gonorre m fl…)
  • Nordiskt utseende
  • donationen är anonym
  • genetiska tester (Karyotype, Fragil X, cystisk fibros)
  • icke rökare

Vi förstår att kvinnan som söker assisterad befruktning ofta önskar att den som donerar ska likna henne själv. Vår donations-koordinator hjälper till att hitta den bästa matchningen.

Få mer information

Färska eller frysta ägg?

Ägg-donationen kan arrangeras med färska eller frysta ägg. Proceduren med frysta ägg är lättare att planera och det finns oftast ingen vänte-lista. Proceduren kan arrangeras vid den tidpunkten som passar bäst kvinnan från vars embryon ska tas. Planeringen av ägg-donations proceduren med färska ägg kan ta ett par månader, på grund av att menstruations-cyklarna hos två kvinnor (donator och mottagare) behöver synkroniseras.

I Estland är celldonation helt anonym. Följande information om donatorn ges: nationalitet, hudfärg, längd, kroppsbyggnad, hår- och ögonfärg, utbildning, civilstånd och eventuella barn.

Kvinnans nära släkting (t ex syster) kan också vara en icke-anonym donator.

Få mer information om behandligar med donerade ägg:

Päivi Virta

Internationell patientkoordinator
Päivi Virta
paivi.virta@ovumia.fi
+358 400 627 507