Skip to content

Blogg

26.11.2020

Den estniske experten på fertilitetsbehandlingar Andres Salumets utnämndes som förste est till professor vid Karolinska Institutet

Den estniske experten på assisterad befruktning Andres Salumets utnämndes till professor i reproduktiv medicin vid Karolinska Institutet. Samtidigt trädde professor Salumets i fertilititetsklinikerna Nova Vitas och Ovumias tjänst som forskningschef för att erbjuda estniska och finländska patienter bästa möjliga behandling.