Skip to content

Analyser innan provrörsbefruktningens behandlingscykel påbörjas.

Här kan du läsa om de analyser som man måste genomgå innan provrörsbefruktningens behandlingscykel påbörjas. Blodgruppsanalysen utlöper ej men infektionsanalyserna får inte vara äldre än sex månader. Ifall du har tagit analyser hos en annan sjukvårdsinrättning, ber vi dig att ta med dig resultaten därifrån. Du kan även ta analyser vid Nova Vita Kliniken när du besöker oss första gången.

 • Blodgrupp ABO och Rh-tillhörighet
 • Serologiska blodanalyser 
  1. HBsAg (B hepatit antigen)
  2. HBcAb (B hepatit antikroppar)
  3. HCVAb (C hepatit antikroppar)
  4. Treponema pallidum eller RPR titern (test för syfilis)
  5. HIV 1,2 Ag+Ab (människans immunförsvarsbirst virus antigen och antikropp)
 • Mikrobiologiska PCR tester från livmoderhalsen 
  1. Chlamydia trachomatis
  2. Neisseria Gonorrhoeae
  3. Trichomonas Vaginalis
  4. PAP
  5. Mycoplasma genitalium