Skip to content

Vi har förbundit oss att erbjuda högklassiga och pålitliga fertilitetsbehandlingar och laboratorietjänster.

En lyckad fertilitetsbehandling kräver multiprofessionell expertis och en nära dialog mellan olika yrkesgrupper. Personalen på fertilitetsbehandlingslaboratoriet deltar i både planeringen av behandlingen och genomförandet av denna.

Nova Vita Klinikens laboratorium har förbundit sig till högklassigt arbete under alla skeden av laboratoriearbetet i anslutning till fertilitetsbehandlingarna. I vårt arbete använder vi ett kvalitetssystem som bland annat omfattar kvalitetskontroll, säkerställande av spårbarheten i alla arbetsskeden samt utveckling och upprätthållande av personalens yrkeskunskap. Kompetensutveckling är viktig för oss, och vi samarbetar kontinuerligt med ledande internationella spetsenheter.

En befruktad äggcell, ett två dagar gammalt embryo, ett tre dagar gammalt embryo.

I Nova Vita Klinikens laboratorium genomförs varje år cirka 500 provrörsbefruktningar, 150 överföringar av fryst embryo och över 100 inseminationsbehandlingar med utmärkta resultat.

Övriga laboratoriumtjänster

  • Konstgjord inseminering eller insemination (IUI)
  • Provrörsbefruktning (IVF)
  • Intracytoplasmatisk spermainjektion (ICSI)
  • Långtidsodling av embryo eller odling av blastocyst
  • Nedfrysning av sädesceller, äggceller och embryo
  • Behandlingsprocedurer med donationssädesceller
  • Behandlingsprocedurer med donationsäggceller
  • Behandlingsprocedurer med donationsembryo
  • Insamling av sädesceller ur testikeln (TESA) genom kirurgiskt ingripande