Important information regarding coronavirus ›

När borde man komma till barnlöshetsundersökningar?

Vi rekommenderar att man påbörjar barnlöshetsundersökningar senast då man har försökt bli gravid i ett år utan att lyckas.

Många par funderar på möjligheten att få barn. Osäkerheten kan öka om det tar flera månader att bli gravid. Vi rekommenderar att man påbörjar barnlöshetsundersökningar senast då man har försökt bli gravid i ett år utan att lyckas.

Vi gör upp en plan över de undersökningar som paret behöver, utvärderar behovet av behandling och utarbetar en individuell behandlingsplan. Orsaken till barnlösheten kan inte alltid klarläggas ens med omsorgsfulla undersökningar. Också i dessa fall kan man i allmänhet erbjuda behandling för barnlösheten. Paret bestämmer i sista hand alltid själva vilka behandlingar man är beredd att genomgå. Våra nuvarande metoder för att behandla barnlöshet hjälper 85 procent av paren.

    Fråga mer

    Välkommen till Estland!