Skip to content

Ovulationsinduktion

Ovulationsinduktion innebär att man åstadkommer ovulation, d.v.s. att en äggcell mognar och lossnar, med hjälp av hormonbehandling. Hormonerna kan ges i form av tabletter eller som injektioner under huden. För att följa med hur behandlingen framskrider görs ultraljudsundersökningar med några dagars mellanrum, och vid behov gör även hormonbestämningar med hjälp av blodprov. Målet är att få 1–2 äggblåsor att mogna.

Behandlingsformen behövs om kvinnans egen menstruationscykel avviker från det normala eller om kvinnan inte har någon menstruationscykel. Om kvinnans egen menstruationscykel fungerar kan man använda hormonbehandling för att stödja äggblåsans utveckling och lösgörelsen av äggcellen.

Insemination

Insemination (Intra Uterine Insemination, IUI) är en åtgärd där de bästa, rörliga spermierna avskiljs från spermaprovet och förs in i kvinnans livmoderhåla med en tunn kateter under ovulationen. Inseminationen kan göras under kvinnans naturliga menstruationscykel eller under en ovulation som har tidsbestämts med hjälp av hormonbehandling. Insemination är ofta den första behandlingsformen om barnlösheten beror på mannen eller är oförklarad.

Provrörsbefruktning

Provrörsbefruktning är en effektiv behandlingsformen vid barnlöshet av flera olika orsaker.

På Nova Vita kliniken har genomgått mångsidiga fertilitetsbehandlingar sedan 1995.