Important information regarding coronavirus ›

Kaie Rohtla

Embryolog (specialist i fertilitetsbehandling)

Kaie har tagit examen i genteknologi vid Tartu Universitet 2003 och i samma år började hon jobba för Nova Vita Kliniken. Idag jobbar Kaie som ansvarig embryolog och är en av de embryologer som har den längsta arbetserfarenheten i Estland.

Kaie har deltagit i många praktiska utbildningar inom hennes ämnesområde och har under åren fått en stark teoretisk bakgrund i både embryologi och andrologi. Hennes kunskap i nämnda ämnesområde har erkänts av GFA (Global Fertility Academy) där hon framgångsrikt gick genom „ART for Advanced Training“ (teknik i konstgjord befruktning på avancerad nivå) i juni 2012. Men det är just hennes skickliga händer och noggrannhet som har gjort att könscellernas förening i provrör och embryons utveckling i IVF-laboratoriet har varit möjlig under en längre period.

Årliga fortbildningar i Europa och deltagande i ESHRE (European Sociaty of Human Reproduction and Embryology) och andra konferenser ger henne ständigt och jämnt nya kunskaper. Såsom en av de bästa embryologerna i Estland, har Kaie i sin tur utbildat och väglett många andra medarbetare i IVF-laboratoriet.

« Tillbaka