Skip to content

Första besöket, inkl. ultraljudsundersökning 60 min166 €
Första besöket via Teams 60 min130 €
Möte med en androlog80 €

Grundläggande undersökningar

Spermaundersökning85 €
Fragmenteringstest av spermie-DNA185 €
Infektionsprover70 €
Infektionsprover från livmoderhalsen69 €
Undersökning av äggledarna180 €
ERA (endometrial receptivity test)1000€

Fertilitetsbehandlingar

Provrörsbefruktning (IVF)
Inkluderar ägguttag, anestesi, befruktning (IVF), embryo odling tills 5:e-6:e dag. Koordination avgift 650€ kommer att läggas till kostnaden för behandling. *Besök, mediciner och ultraljudsundersökningar ingår inte i priset
2295 €
Embryoöverföring
För patienter som bor utomlands tillkommer en samordningsavgift på 325 €. *Besök, mediciner och ultraljudsundersökningar ingår inte i priset.
från 990€
Mikroinjektion (ICSI)
Inkluderar ägguttag, anestesi, befruktning (ICSI), embryo odling tills 5:e-6:e dag. Koordination avgift 650 € kommer att läggas till kostnaden för behandling.
2945 €
Donatorsperma från Nova Vitas spermabank390 €
Äggdonation
Inkluderar donatorersättning, donatormediciner, donatorägginjektionsprocedur, IVF-procedur på laboratoriet och organtransplantation. För patienter som bor utomlands tillkommer en samordningsavgift på 650 €. I fallet med ICSI, en extra avgift på €650 Mottagarens besök, ultraljud och mediciner ingår inte i priset. * Det slutliga priset beror på antalet erhållna blastocyster..
6040 €
Fulldonation (donerad ägg och donerad sperma)
Inkluderar ägg- och spermiedonation, donatorkompensation, donatormedicin, spermiebearbetning, befruktning (IVF), embryoodling upp till 6 dagar och embryoöverföring. Dessutom en samordningsavgift med patientkoordinatorn under behandlingen (+650 €). Om mikroinsemination (ICSI) behövs tillkommer 650 € till priset för behandlingen. *Det slutliga priset beror på antalet blastocyster vi får den 5:e dagen av embryoutveckling. Läkarbesök, ultraljud och mottagarläkemedel ingår inte i priset.
från 6450 €
Insemination (AIH)
För patienter som bor utomlands tillkommer en samordningsavgift på 150 €.
365 €
Insemination med donerad sperma (AID)
Donatorsperma från Nova Vitas spermabank. För patienter som bor utomlands tillkommer en samordningsavgift på 150 €.
725 €
Frysning och förvaring av embryon eller sperma och förvaring 12 månader480 €
Förlängd förvaring av embryon eller sperma 12 månader260 €
Frysning av äggceller och förvaring 1 år
Inkluderar ägguttag, anestesi, äggfrysning med vitrifikationstekniken (upp till 10 ägg). Koordination avgift 650 € kommer att läggas till kostnaden för behandling.
1500 €
PGS – Kromosomanalys av embryon (PGT-A)
I PGT-A tas prov (biopsi) på 5-8 celler från 5 till 6 dagar gamla embryon. Embryona fryses ned med vitrifikationsteknik och efter PGT-A -analysen kan de kromosomalt normala embryona tinas upp och återföras i kvinnan. Med hjälp av PGT-A undviker man onödiga embryoöverföringar. PGT-A möjliggör i bästa fall graviditetsresultat på 70% och samtidigt minskar risken för missfall betydligt.
från 1475 €
Embryodiagnostik för att upptäcka enskilda genavvikelser (PGT-M)
Med PGT-M man kan hjälpa par med stor sannolikhet kan få ett barn med en allvarlig ärftligt sjukdom. Föruttsättningen är, att man känner till den genetiska defekten som orsakar sjukdomen. För undersökningen tas prov på celler 5 till 6 dagar gamla embryon i blastocystfasen. Embryona fryses ned genast efter provtagningen med vitrifikationsteknik. Embryon som utifrån testet är friska kan senare tinas upp och överföras till livmodern.
~ 4000 €
Embryodiagnostik för att upptäcka ärftliga förändringar i kromosomstrukturen (PGT-SR)
Priset omfattar en undersökning av ett embryo för att upptäcka en ärftlig avvikelse i kromosomstukturen (t.ex. Robertsons translokation). Undersökningen görs med NGS-metoden eller med aCGH-metoden med hög resolution. Embryona fryses ned genast efter provtagningen med vitrifikationsteknik. Embryon som utifrån testet är friska kan senare tinas upp och överföras till livmodern.
från 2380 €
  • Priserna gäller från 1.1.2024
  • Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.