Prislista

Första besöket, inkl. ultraljudsundersökning 40-60 min120 €
Första besöket via Skype 60 min96 €
Första besöket via Skype 30 min48 €
Grundläggande undersökningar
Spermaundersökning68 €
Fragmenteringstest av spermie-DNA150 €
Hormonprover (TSH, FSH, LH, PRL)40 €
Undersökning av äggledarna148 €
ERA (endometrial receptivity test)845 €
Fertilitetsbehandlingar
Provrörsbefruktning (IVF)1995 €
Mikroinjektion (ICSI)2495 €
Donatorsperma350 €
Äggdonation5995 €
Fulldonation (donerad ägg och donerad sperma)6345 €
Insemination (AIH)290 €
Insemination med donerade spermier (AID)590 €
Provrörsbefruktning med donerade spermier2345 €
Överföring av fryst embryon845 €
Frysning och förvaring av embryon eller sperma, 3 månader350 €
Förlängd förvaring av embryon eller sperma, 6 månader120 €

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.