Important information regarding coronavirus ›

Prislista

Första besöket, inkl. ultraljudsundersökning 60 min135 €
Första besöket via Skype 60 min114 €
Möte med en androlog 30 min55 €
Grundläggande undersökningar
Spermaundersökning75 €
Fragmenteringstest av spermie-DNA175 €
Infektionsprover50 €
Infektionsprover från livmoderhalsen57 €
Undersökning av äggledarna158 €
ERA (endometrial receptivity test)845 €
Fertilitetsbehandlingar
+ Provrörsbefruktning (IVF)1880 €
Inkluderar ägguttag, anestesi, befruktning (IVF), embryo odling tills 5:e-6:e dag och embryo återföring. Koordination avgift 490 € kommer att läggas till kostnaden för behandling.
+ Mikroinjektion (ICSI)2380 €
Inkluderar ägguttag, anestesi, befruktning (ICSI), embryo odling tills 5:e-6:e dag och embryoåterföring. Koordination avgift 490 € kommer att läggas till kostnaden för behandling.
Donatorsperma från Nova Vitas spermabank355 €
+ Äggdonation5795 €
Inkluderar donerad ägg, donators ersättning och mediciner, befruktning (IVF), embryo odling tills 5:e-6:e dag och embryo återföring. Koordination avgift 490 € kommer att läggas till kostnaden för behandling. Om befruktning är med mikroinjektion (ICSI), 500 € kommer att läggas till kostnaden för behandling.
+ Fulldonation (donerad ägg och donerad sperma)6150 €
Inkluderar donerad ägg och sperman, donators ersättning och mediciner, befruktning (IVF), embryo odling tills 5:e-6:e dag och embryo återföring. Koordination avgift 490 € kommer att läggas till kostnaden för behandling. Om befruktning är med mikroinjektion (ICSI), 500 € kommer att läggas till kostnaden för behandling.
Insemination (AIH)400 €
+ Insemination med donerad sperma (AID)700 €
Donatorsperma från Nova Vitas spermabank.
Överföring av fryst embryon1140 €
Frysning och förvaring av embryon eller sperma och förvaring 3 månader395 €
Förlängd förvaring av embryon eller sperma 6 månader120 €
+ Frysning av äggceller och förvaring 1 år1930 €
Inkluderar ägguttag, anestesi, äggfrysning med vitrifikationstekniken (högst 20 ägg). Koordination avgift 490 € kommer att läggas till kostnaden för behandling.
+ PGS – Kromosomanalys av embryon (PGT-A)från 1275 €
I PGT-A tas prov (biopsi) på 5-8 celler från 5 till 6 dagar gamla embryon. Embryona fryses ned med vitrifikationsteknik och efter PGT-A -analysen kan de kromosomalt normala embryona tinas upp och återföras i kvinnan. Med hjälp av PGT-A undviker man onödiga embryoöverföringar. PGT-A möjliggör i bästa fall graviditetsresultat på 70% och samtidigt minskar risken för missfall betydligt.
+ Embryodiagnostik för att upptäcka enskilda genavvikelser (PGT-M)från 3720 €
Med PGT-M man kan hjälpa par med stor sannolikhet kan få ett barn med en allvarlig ärftligt sjukdom. Föruttsättningen är, att man känner till den genetiska defekten som orsakar sjukdomen. För undersökningen tas prov på celler 5 till 6 dagar gamla embryon i blastocystfasen. Embryona fryses ned genast efter provtagningen med vitrifikationsteknik. Embryon som utifrån testet är friska kan senare tinas upp och överföras till livmodern.
+ Embryodiagnostik för att upptäcka ärftliga förändringar i kromosomstrukturen (PGT-SR)från 2380 €
Priset omfattar en undersökning av ett embryo för att upptäcka en ärftlig avvikelse i kromosomstukturen (t.ex. Robertsons translokation). Undersökningen görs med NGS-metoden eller med aCGH-metoden med hög resolution. Embryona fryses ned genast efter provtagningen med vitrifikationsteknik. Embryon som utifrån testet är friska kan senare tinas upp och överföras till livmodern.

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.