Skip to content

Första besöket, inkl. ultraljudsundersökning 60 min134 €
Första besöket via Skype 60 min89 €
Möte med en androlog80 €

Grundläggande undersökningar

Spermaundersökning85 €
Fragmenteringstest av spermie-DNA185 €
Infektionsprover60 €
Infektionsprover från livmoderhalsen57 €
Undersökning av äggledarna180 €
ERA (endometrial receptivity test)1000€

Fertilitetsbehandlingar

Provrörsbefruktning (IVF)
Inkluderar ägguttag, anestesi, befruktning (IVF), embryo odling tills 5:e-6:e dag. Koordination avgift 595 € kommer att läggas till kostnaden för behandling.
2740 €
Embryoöverföringfrån 750€
Mikroinjektion (ICSI)
Inkluderar ägguttag, anestesi, befruktning (ICSI), embryo odling tills 5:e-6:e dag. Koordination avgift 595 € kommer att läggas till kostnaden för behandling.
3310 €
Donatorsperma från Nova Vitas spermabank390 €
Äggdonation
Inkluderar donerad ägg, donators ersättning och mediciner, befruktning (IVF), embryo odling tills 5:e-6:e dag. Koordination avgift 595 € kommer att läggas till kostnaden för behandling. Om befruktning är med mikroinjektion (ICSI), 570 € kommer att läggas till kostnaden för behandling.
6240 €
Fulldonation (donerad ägg och donerad sperma)
Inkluderar donerad ägg och sperman, donators ersättning och mediciner, befruktning (IVF), embryo odling tills 5:e-6:e dag. Koordination avgift 595 € kommer att läggas till kostnaden för behandling. Om befruktning är med mikroinjektion (ICSI), 570 € kommer att läggas till kostnaden för behandling.
från 6630 €
Insemination (AIH)465 €
Insemination med donerad sperma (AID)
Donatorsperma från Nova Vitas spermabank.
800 €
Överföring av fryst embryon från 1285 €
Frysning och förvaring av embryon eller sperma och förvaring 12 månader480 €
Förlängd förvaring av embryon eller sperma 12 månader260 €
Frysning av äggceller och förvaring 1 år
Inkluderar ägguttag, anestesi, äggfrysning med vitrifikationstekniken (upp till 10 ägg). Koordination avgift 595 € kommer att läggas till kostnaden för behandling.
1500 €
PGS – Kromosomanalys av embryon (PGT-A)
I PGT-A tas prov (biopsi) på 5-8 celler från 5 till 6 dagar gamla embryon. Embryona fryses ned med vitrifikationsteknik och efter PGT-A -analysen kan de kromosomalt normala embryona tinas upp och återföras i kvinnan. Med hjälp av PGT-A undviker man onödiga embryoöverföringar. PGT-A möjliggör i bästa fall graviditetsresultat på 70% och samtidigt minskar risken för missfall betydligt.
från 1475 €
Embryodiagnostik för att upptäcka enskilda genavvikelser (PGT-M)
Med PGT-M man kan hjälpa par med stor sannolikhet kan få ett barn med en allvarlig ärftligt sjukdom. Föruttsättningen är, att man känner till den genetiska defekten som orsakar sjukdomen. För undersökningen tas prov på celler 5 till 6 dagar gamla embryon i blastocystfasen. Embryona fryses ned genast efter provtagningen med vitrifikationsteknik. Embryon som utifrån testet är friska kan senare tinas upp och överföras till livmodern.
~ 4000 €
Embryodiagnostik för att upptäcka ärftliga förändringar i kromosomstrukturen (PGT-SR)
Priset omfattar en undersökning av ett embryo för att upptäcka en ärftlig avvikelse i kromosomstukturen (t.ex. Robertsons translokation). Undersökningen görs med NGS-metoden eller med aCGH-metoden med hög resolution. Embryona fryses ned genast efter provtagningen med vitrifikationsteknik. Embryon som utifrån testet är friska kan senare tinas upp och överföras till livmodern.
från 2380 €
  • Priserna gäller från 19.12.2022
  • Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.