Skip to content

Tidschema gällande IVF-cykeln

En behandlingsplan sammanställs vid första besöket. IVF-behandling påbörjas i enlighet med kvinnans menstruationscykel.

IVF-cykel tar cirka två veckor – längden kan variera några dagar.  IVF –cykel består vanligtvis av fem läkarbesök och en konsultation via telefon. Mannen behöver komma på besök en gång, d v s på själva procedurdagen. Kvinnans återkommande hälsokontroller gör det möjligt att anpassa intaget av läkemedel beroende på kroppens individuella reaktion samt  att rätt tidsbelägga själva befruktningsproceduren.

1. Konsultation
Konsultationen kan arrangeras via telefon eller e-post. Läkare behöver veta första dagen av menstruationscykeln för att fastslå ny tid för nästa besök. Patienten påbörjar intagandet av antigraviditetspiller.

2. Konsultation
Patienten kommer på besök. För att bedömma tillståndet hos äggstockarna göres ultraljudsundersökning. Patienten träffar även sjuksköterska/barnmorska som berättar hur man intar läkemedlet.

3. Konsultation 1 vecka efter första besöket
Patienten genomgår ultraljudsundersökning för bedömningen hos äggstockarna. Behandlingen korrigeras och nya läkemedel läggs till ifall det behövs.

4. Konsultation fredagen, samma vecka
Ultraljudsundersökning; beslut gällande behandlingens avslut; dagen för proceduren bestäms.

5. Uthämtning av ägg måndagen, tisdagen eller onsdagen följande förra besöket
Uthämtning av ägg och befruktning: både mannen och kvinnan måste komma på besök. Mannen ger spermieanalys – de kontrolleras igen och i laboratoriet förs de samman med kvinnans äggceller, dvs äggcellerna befruktas.  Eftersom kvinnan under punktionen får en kortvarig anestesi (man kan avstå från detta), måste hon stanna kvar i kliniken under några timmar för att helt återhämta sig.

6. Återförande av embryo onsdagen, torsdagen eller fredagen följande förra besöket
Beroende på situationen och kvinnans önskemål, förs 1-2 embryon in i kvinnans livmoder. Patienten kan lämna kliniken ganska snart.

Uppföljning efter återföring
Graviditetstest tar du 14 dagar efter återföring. Det är viktigt att du meddelar oss resultatet.

Vad mer ska man göra?
Ifall testet är positivt måste man om två veckor komma på ultraljudsundersökning, antingen i vår klinik eller hos gynekolog i hemlandet. Ifall man fastställer normal graviditet, fortsätter man följa graviditeten som vanligt.