Skip to content

Hur kan du förbereda dig för analysen

När man kommer till barnlöshetsbehandling (IUI, IVF, ICSI, äggcelldonation), får spermieanalysen inte vara äldre än sex månader.

Eftersom sädescellers utveckling har en 3-månaders cykel, rekommenderar vi att du alltid utför en ny sädescellsanalys innan planerad fertilitetsbehandling. Det ger oss en exakt överblick över sädescellernas nuvarande kvalité och hjälper till att bestämma en lämplig barnlöshetsbehandling.

Vilka analyser kan man göra?

Sädescellsanalys dvs grundundersökning: Generell analys av sädesvätskan – man fastställer mängden av sädesvätska, koncentrationen av sädesceller, dess rörelseförmåga samt  morfologi (andelen normala sädesceller). Även indirekta kännetecken för inflammation, pH, mängden runda celler, reaktiva syrespartiklar fastställs.

Grundundersökningen för sädesceller ger en överblick över mannens sädescellers kondition. Grundundersökningen avslöjar dock inte många andra olika anledningar till ofruktbarhet (olika inflammationer i könsorganen, inkl sådana med dolt förlopp, autoimmunitet osv). Därför rekommenderas det förutom grundundersökningen att göra även tilläggsundersökningar när du avger ditt första analysprov. Mera grundliga undersökningar möjliggör det att utföra förestående behandling i fall det är nödvändigt och fastställa den bästa metoden för provrörsbefruktningen. Det hjälper till för att provrörsbefruktningen ska lyckas samt besparar tid och pengar.

Tilläggsundersökningar:

  1. Leukocytospermia: Man undersöker inflammationscellers eller leukocyters närvaro i sperman. Analysen hjälper till att ta reda på om det finns inflammation i könsvägar eller prostata, även inflammation med dolda förlopp. Vi rekommenderar att testet utförs när du ger din första sädescellsanalys.
  2. Autoimmunitetstest: Analysen tar reda på om anledningen till barnlöshet kan vara antikroppars närvaro på sädescellernas yta. Antikroppar stoppar sädescellens förening med äggcellen. Vi rekommenderar att du utför testet när du tar din första analys.
  3. Sädescellsanalys med tvätt: För fastställning av sädescellernas funktionalitet. Rekommenderas för patienter som har problem med sädescellernas rörlighet. Resultatet visar hur mycket sädescellernas rörlighet förbättrar sig efter tvätten. Vid IVF-proceduren är det viktigt att >50% av sädescellerna är rörliga. Testet hjälper till vid valet av rätt behandlingstaktik för konstgjord befruktning.
    Livskraftighetstest: Rekommenderas. Visar sädescellernas lisvkraftighet och befruktningspotential i befruktningsutspädning efter att 24 timmar har passerat. Sädescellerna beräknas vara livskraftiga i fall deras rörlighet är ≥50% efter att 24 timmar har passerat. Testet indikerar huruvida utfallet av en IVF-proceduren kan vara gagnlöst  och om man instället bör välja en ICSI-procedur direkt.
  4. Interleukin-6-8 test: Testet används för att fastställa interleukiners innehåll i sädesvätskan. Ökningen av nivån av interleukiner är en skadlig faktor i sig själv och en viktig indikator vid bedömningen av inflammation. Testet hjälper till att ta reda på om inflammationsprocesserna är av kronisk karaktär.
  5. HaloSperm: Testet hjälper till att urskilja sädesceller med fragmenterad DNA från normala sädesceller och utvärdera deras andel visuellt. Anledningen för missfall eller att man inte blir gravid kan vara DNA-fragmentation. Analysen är viktig för att ta reda på om mannen måste genomgå en behandling innan provrörsbefruktingen samt för att bestämma vilken befruktningsmetod som är den rätta. Dessutom kan DNA-fragmentation påtagligt påverka barnets hälsa och genetik. OBS! Sädescellsgrundanalysen kan vara helt normal och visar inga splittringar. Ibland kan det vara nödvändigt att utföra en kvantitativt mera exakt metod – se SDI-analys.
  6. SDI-analys: SDI-analys fastställer DNA-splittningar i sädesceller och är mera exakt i jämförelse med föregående analys. Olika undersökningar har bevisat att >25% splittringar betydligt inverkar på försök att bli gravid (både på naturligt sätt och genom provrörsbefruktning). Testet utförs i samarbete med SPZ-laboratoriet  (www.spzlab.com). Analysen rekommenderas att utföras innan planerade IUI-procedurer. Även andra provrörsbefruktningsmetoder ger ett mycket bättre resultat i fall splittringar har blivit behandlade innan.

Sädescellsanalys normvärde (WHO 2010)

Spermogramms grundanalys indikatorGränsnorm
Sädesvätskans omfång≥ 1,5 ml
Sädescellernas koncentration≥ 15 miljoner / ml
Sädescellernas generella mängd per sädesuttömning≥ 39 miljoner
Sädescellernas rörlighet≥ 40 % rörliga sädesceller (A+B+C %)
Sädescellernas yttre form≥ 4 % celler med perfekt yttre form
Sädesvätskans pH≥ 7,2
Runda cellers koncentration≤ 1 miljoner / ml