Skip to content

Nova Vita Kliiniku juhataja Karin Rosenstein vastas hiljuti Terevisioonis kunstliku viljastamisega seotud eetilistele küsimustele: http://bit.ly/2zLMXuR

Eestis reguleerib kehavälist viljastamist Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus.

  • Kehaväliselt võib viljastada kuni 50 aastast naist;
  • Naisele võib siirdada kuni 3 embrüot (tavaliselt siirdatakse 1-2);
  • Lubatud on vallalise naise viljastamine doonorseemnerakkudega;
  • Sugurakkude doonorlus on anonüümne st doonori isikut ei avaldata;
  • Lapse sugu saab valida ainult meditsiinilistel näidustustel;
  • Asendusemadus on keelatud st lapse sünnitanud naine on lapse seaduslik ema.

Mis on kehaväline viljastamine ehk IVF?

Kui paaril ei ole õnnestunud aasta jooksul ise lapseootele jääda, siis on soovitatav pöörduda viljatusravi arsti juurde, kes aitab välja selgitada lastetuse põhjuse. Vajadusel saab teostada kunstliku viljastamise ehk IVF (in vitro fertilization) protseduuri. IVF abil viiakse naise ja mehe sugurakud kokku kehaväliselt ja embrüote esimesi arengupäevi jälgitakse laboritingimustes. Arenev embrüo siirdatakse naise emakasse. Kui embrüo pesastub emakasse, siis tekib rasedus. Rohkem infot kehavälise viljastamise kohta.

Kehaväline viljastamine Petri tassil

IVF-ga seotud nõustamine.

Kehavälise viljastamist planeerides on väga oluline lastetute paaride põhjalik nõustamine. Oluline on rääkida võimalikest kaasnevatest riskidest ja vajadusel pakkuda ka psühholoogilist tuge. Nova Vitas selgitavad IVF-ga seotud küsimusi viljatusravi arst ja ämmaemandad. Lisaks on võimalik tulla eraldi psühholoogilisele nõustamisele. Eriti oluliseks peame psühholoogilist nõustamist, kui on otsustatud kasutada doonorsugurakke.

IVF laste tervis.

IVF laste tervist on palju uuritud ja üldiselt saame öelda, et IVF laste tervis ei erine loomulikul teel sündinud laste omast. Viimased uuringud on küll välja toonud IVF laste veidi suurema riski kaasasündinud südamehaiguste tekkeks. Risk on siiski väga madal, nt kui loomulikul teel sündinud lastel on see 0.68%, siis IVF lastel võib see olla 1.3% kõikidest sündidest. Samuti on  täheldatud IVF laste väiksemat sünnikaalu. Omalt poolt soovitame oma patsientidel rasedusega arvele mines kindlasti mainida, et tegemist on IVF abil saadud rasedusega ja kindlasti teostada vajalikud ultraheliuuringud.

Kuigi meditsiin ja teadus areneb kiiresti, siis haige lapse sündimist nii loomulikul teel ja kui ka IVF protseduurist täielikult välistada ei saa. Inimese genoom koosneb 3 miljardist nö ühikust ja kõike seda infot analüüsida täna veel ei osata. Täna saame kliinikus pakkuda embrüodiagnostikat perekondadele, kus on teada mingi konkreetne kromosoomimuutus või haigus. Sellisel juhul võetakse embrüotest paar rakku, millele teostatakse geneetiline analüüs ja siirdamiseks saab valida terve embrüo.